Tag: zamówienia publiczne łódzkie

jaka kwota zamówienia publiczne

Artykuł wyjaśnia kogo obowiązują zamówienia publiczne i nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi milowy krok w tym kierunku. Przede wszystkim chodzi o rezygnację z pisemnej formy komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcami na rzecz środków elektronicznych. Ustawa dodała religijny komunikacji zamawiającego z wykonawcami. Przewiduje on rezygnację z pisemnej formy komunikacji na rzecz porozumi(...)